Đặc sắc

KỲ LÂN NHAI

Cơ Nhi xin giới thiệu các Đạo Hữu tính năng "Nhân Giống Linh Thú"  vô cùng hấp dẫn, thách thức "nhân phẩm" của các Đạo Hữu nè.

- Điều kiện áp dụng: Tất cả Đạo Hữu của Vạn Tiên Trận,

NỘI DUNG:

- Khi vượt qua ải 5-20 sẽ mở tính năng nhân giống Linh Thú trong Thành Chính.

image001

Trong giao diện, chọn "Kỳ Lân Nhai"

image003

- Đạo Hữu có thể tiến hành nhân giống linh thú cùng với linh thú bạn bè hoặc thành viên trong Bang Hội, 4h sáng ngày hôm sau sẽ ra Trứng Linh Thú.

image005

image007

- Khi nhân giống có xác xuất lĩnh ngộ được kỹ năng linh thú, phẩm chất linh thú 2 bên dùng để nhân giống càng cao, xác xuất lĩnh ngộ càng lớn.

- Nếu may mắn có thể nhân giống ra Biến Dị.

CHÚC CÁC ĐẠO HỮU SẼ CÓ PHÚT GIÂY THƯ GIÃN CŨNG VẠN TIÊN TRẬN!!