Sự kiện

VÉ THÔNG HÀNH

Cơ Nhi xin giới thiệu với Đạo Hữu sự kiện Vé Thông Hành, ngày thứ 4 sau khi mở server sẽ diễn ra sự kiện này.

THỜI GIAN :

- Thời gian sự kiện: 14 ngày

- Điều kiện áp dụng: Tất cả người chơi Vạn Tiên Trận

image005

NỘI DUNG :

- Sau khi Đạo Hữu vượt qua ải 2-4 bên trái sẽ xuất hiện biểu tượng Phúc Lợi trong đó sẽ có sự kiện Vé Thông Hành.

- Sự kiện này có 2 loại : Vé Thông Hành nhiệm vụ, Vé Thông Hành Tướng.

Vé Thông Hành nhiệm vụ: người chơi cần hoàn nhiệm vụ ngày để nhận được số điểm đạt mốc và nhận thưởng, số điểm NV tối đa mỗi ngày nhận được là 100 điểm,  Đạo Hữu có thể mua điểm NV bằng cách mở vé Thông Hành Cao Cấp giá 110k Xu, 10 điểm NV = 200 Tiên Ngọc.

image001

image003

- Vé Thông Hành Tướng: Đạo Hữu sẽ nhận được điểm NV khi quay tướng ở Phong Thần Đài, 1 lần quay được 10 điểm NV.

image007

image009

THẾ GIỚI THẦN TIÊN MUÔN MÀU ĐANG CHỜ ĐẠO HỮU TẠI VẠN TIÊN TRẬN!!